•  

Closeup portrait of group of business people with hands togetherLeczenie uzależnień. Ośrodek terapii uzależnień Zdrowie i Trzeźwość w Grajewie.

W naszym ośrodku proponujemy leczenie odwykowe alkoholizmu, narkomanii oraz terapię antynikotynową dla palaczy. Ośrodek leczenia alkoholizmu i narkomanii – Klub Zdrowie i Trzeźwość zajmuje się udzielaniem pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym od alkoholu, papierosów, narkotyków, leków, dopalaczy, hazardu, Internetu. Podejmuje my się również niesienia wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie. W naszym ośrodku leczenia narkomanii mogą Państwo liczyć na pomoc wyspecjalizowanego terapeuty uzależnień, pedagoga i 3 specjalistów.

stop alcoholism concept


Leczenie alkoholików

Staramy się uświadomić naszym pacjentom, że alkoholizm to żaden defekt psychiczny, ale choroba i że możemy jej postępowanie na pewnym etapie zatrzymać. Uczymy, w jaki sposób radzić sobie bez alkoholu we wszystkich życiowych sytuacjach. Choć ważna jest motywacja – to liczy się też wsparcie rodziny i środowiska. Zajmujemy się leczeniem alkoholików w sposób taktowny, ale i skuteczny.


112756-194270-4Pomoc uzależnionym od substancji psychoaktywnych

Zajmujemy się leczeniem narkomanii oraz uzależnień od wszystkich substancji psychoaktywnych, leków, czy dopalaczy. Metoda leczenia, którą stosujemy, to połączenie odtrucia z zajęciami indywidualnymi i psychoterapią grupową. Wyciągamy pomocną dłoń do uzależnionych.

Pomocy udzielają:

  • psycholog,
  • pedagog,
  • 3 wyspecjalizowanych terapeutów.

Forma pomocy:

  • zarówno dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
  • terapia indywidualna,
  • spotkania grupowe,
  • wsparcie na bieżąco.

Spotkania:

  • dla osób uzależnionych od narkotyków: poniedziałek 15.00 – 20.00,
  • zajęcia grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu: wtorek 13.00 – 18.00, czwartek 08.00 – 13.00
  • mitingi dla AA: czwartek, niedziela 17.30.

5